Print this page

PROJEKTY UNIJNE

 

Branżowego Programu Promocji Sprzęt Medyczny –
Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych- Go To Brand
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2010

Tytuł projektu:
Rozwój oraz utrzymanie eksportu w oparciu o kontynuację ekspansji
międzynarodowej oraz wzmacniania marki M4Medical

Beneficjent:
M4MEDICAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu 369 890,00 PLN netto
Wartość wkładu finansowego Beneficjenta: 147 956,00 PLN netto

 

 


 

 

Branżowego Programu Promocji Sprzęt Medyczny –
Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych- Go To Brand
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2010

Tytuł projektu:
Rozwój oraz utrzymanie eksportu w oparciu o kontynuację ekspansji
międzynarodowej oraz wzmacniania marki M4Medical

Beneficjent:
M4MEDICAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu 424 840,00 PLN
Wartość dofinansowania projektu z UE: 221 934,00 PLN